top of page

Euterpe Intercultura

L'Associació Intercultural *Euterpe és una associació sense ànim de lucre.

Entre els seus objectius:
La creació d'un espai cultural, social, formatiu i recreatiu capaç de
connectar i involucrar les diverses activitats que jeuen en el nostre entorn, especialment enfocant-nos en la integració i en l'enriquiment formatiu i humà per a la convivència i el desenvolupament artístic de la ciutat.
En particular, associació se centra en la divulgació de l'òpera i de la música clàssica.

La promoció sense fins de lucre d'activitats artístiques i socioculturals,
particularment enfocades en la integració dels immigrants, nens i
adolescents, promovent la igualtat de gènere.

Organitzar activitats culturals per a fomentar el coneixement de la diversitat
cultural dirigides a tota la comunitat, promovent diversos gèneres
musicals quals l'òpera i la música clàssica

Obrir la societat a la realitat de les persones, fonamentada en principis
democràtics i d'igualtat de drets per a tots i totes, sense discriminació
per raons de raça, origen, categoria social, gènere o orientació sexual i
religió.

Participar activament en fòrums locals, provincials, autonòmics, estatals i
internacionals, relacionats amb el tema de la divulgació de la música i l'òpera.

bottom of page